Siirry sisältöön

Softsys Digitaalinen mallinnus

Digitaalinen mallinnus eli simulointi on turvallisempaa ja halvempaa automaattivaraston testausta kuin yritys ja erehdys.

Automaattivaraston kehittämisessä on paljon mietittävää

 • Mitä pullonkauloja nykyisestä materiaalinkäsittelystä / kappaletavara-automaation järjestelmistänne löytyy?
 • Minkälaisilla kehitystoimenpiteillä tehokkuutta voisi parantaa?
 • Minkälaisia vaihtoehtoja on materiaalivirran hallinnan ratkaisuiksi?
 • Kun suunnitellaan uutta järjestelmää, minkälainen varaston pohjapiirroksen ja liukuhihnojen/hyllyjen/laitteiden/jne. sijoittelu pitäisi olla, että tavoitteet saavutetaan?
 • Tarvitaanko olemassa olevan järjestelmän täydellinen mallintaminen/toisintaminen virtuaalisena jatkuvaa suunnittelua ja optimointia varten (digital twin) vai riittääkö vähempi?
 • Järjestelmän laitetoimittaja tarjoaa itse laitteiden modernisointia, mutta toimintalogiikan muutoksiin ja parannuksiin tarvittaisiin esiselvitys

Simulointi vastaa lukuisiin kysymyksiin

 • Kuinka iso varasto tarvitaan?
 • Miten tuotteet kannattaa sijoittaa varastoon?
 • Kuljettimien, hissien tms. kapasiteetti / lukumäärä / työsyklien suunnittelu?
 • Miten taakan (paletin) koko vaikuttaa kapasiteettiin?
 • Montako syöttö- ja purkuasemaa? Miten ne sijoitellaan? Riittääkö niiden puskurointikapasiteetti jne.

Simulointi on monin tavoin kannattavaa

 • Investointisäästöt: oikea kohdennus ja mitoitus, kapasiteetin kasvattaminen
 • Helppo tapa tutkia uusia ideoita ja kokonaisuutta
 • Varaston layout ja toiminta samassa mallissa
 • Projektihyötyjä: nopeampi kokonaisprojektiaika ja käyttöönotto
 • Vähemmän virheitä toimitukseen
 • Ongelmat saadaan kartoitettua jo ennakkoon
 • Kommunikointi tehostuu ja päätöksenteko nopeutuu
 • Työntekijöitä voi kouluttaa digitaalisen mallin avulla

Mitä simuloinnissa tehdään?

1

Suunnittelu

Ensin suunnitellaan yhdessä, kuinka yksityiskohtainen mallinnus on tarpeen. Abstraktiotaso riippuu ongelmasta. Aina ei tarvita täydellistä kaksoisolentoa (digital twin).

2

Mallinnus

Softsys mallintaa varaston sitä varten kehitetyillä erikoisohjelmilla kolmiulotteiseksi malliksi asiakkaan tarpeen mukaan ja kommunikoi tulokset asiakkaalle.

3

Simulointi

Mallin avulla varaston toimintaa voi simuloida ja esim. testata erilaisia muutoksia.

Simulointi on helppo tapa säästää aikaa ja rahaa.

Asiakas kertoo:

Meillä betonikaupan alalla piti automatisoida valulaattatehtaan tuotevirrat uutta valukonetta varten. Mietittiin, miten koko pajan tuotevirrat saisi kerralla näkyviin, miten voisi hahmottaa vaihtoehdot, ja miten lopuksi optimoida eri laitteiden käyttö niin, ettei koko tuotanto ole viikkoa sekaisin?

Softsysin Digitaalisella mallinnuksella nähtiin puolessa päivässä eri vaihtoehtojen vaikutukset. Systeemi on niin luotettava, että siinä pystyy huomioimaan senkin, milloin Römppänen katoaa sorsanmetsästyslomalle – eli työntekijämääräkin on muuteltavissa.

Päätettiin hyödyntää tätä simulointia seuraavissakin projekteissa. Sen avulla pystytään esim. tekemään esiselvitys toimintalogiikan muutoksista ja parannuksista, kun yksi laitetoimittaja on tarjoamassa laitteidensa modernisointia. Voidaan välttää isoja riskejä, saadaan mittavia säästöjä, ja lisäksi ideoiden esittäminen hallitukselle on helpompaa, kun pystytään perustelemaan 3d-simulaation kanssa.

Softsys Oy
Kornetintie 3
FI00380 Helsinki
Finland

Softsys Logo

tel +358-9-530 80 70
fax +358-9-530 80 711
e-mail: sales (at) softsys.fi
e-mail: firstname.lastname (at) softsys.fi